Хотел “Мериан”

Хотел “Мериан”

Фирмата изгради ВиК и противопожарна система в хотела. Хотела е съставен от четири етажа хотелска част и под тях два сервизни.